Soptömning Sveriges Nationaldag

När sker soptömningen Torsdagen den 6 juni?

Ordinarie tömning Sveriges Nationaldag, torsdag 6 juni, sker onsdagen den 5 juni.