Ledningsvisning, nyanslutningar m.m. under sommaren år 2019

Från måndag 24 juni till fredag 9 augusti (v. 26-32) kommer det att kunna bli längre handläggningstid på vissa av våra tjänster, till exempel hantering av nyanslutningar och ledningsvisning.

Du som behöver ledningsvisning beställer detta via www.ledningskollen.se minst 10 arbetsdagar innan ledningsvisningen ska genomföras. Själva ledningsvisningen utförs sedan på onsdagar under sommarperioden Om arbetet är akut vänligen kontakta vår elberedskap 0471- 24 97 70.

Vecka 26 till och med vecka 32 är måndag 24 juni till fredag 9 augusti.