Energibolaget får MVG av kunderna

I 2019 års NKI-undersökning fick vi betyget Mycket Väl Godkänd vilket vi är glada för. NKI står för Nöjd Kund-Index och det beräknas på skalan 0-100 och för att få MVG ska man få ett resultat på 75 eller mer.

Undersökningen gjordes av Supportföretaget TMJ Group som är specialiserat på undersökningar inom energibranschens olika affärsområden. De totalt 504 kunder som deltog valdes slumpmässigt ur kundregistret.

Trots att kunderna deltar anonymt kan vi genom undersökningens upplägg ta del av deras tankar och synpunkter. Förutom de olika frågeområden som ingår; spontan uppfattning om företaget, företagets tillgänglighet, bemötande, kompetens, tydlighet i besked/svar, leveranssäkerhet och hjälp vid störning/avbrott, hemsida, klagomålshantering, fakturaförståelse och prisvärdhet; så ges möjlighet till egna kommentarer och förslag och det tar vi tacksamt emot.

Här kan du läsa mer om resultatet som vi presenterade och kommenterade med en annons i Barometerns bilaga Affärsliv , 281 kB. med tema Emmaboda.