Slamtömning i Emmaboda kommun, södra delen

Den årliga tömningsperioden för södra delen av kommunen börjar vecka 37.

Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall och ska samlas in genom kommunens försorg. I Emmaboda är det Emmaboda Energi med entreprenören Stena Recycling som svarar för tömning.

Sätt gärna upp en markeringsflagga vid slambrunnen så blir den lättare att hitta vid tömningen. Om du saknar abonnemang för slamtömning eller om du har en nyanlagd slambrunn som inte ska tömmas denna period ska du kontakta                       Kundtjänst 0471-24 97 50