Insamling av matavfall även på landsbygden – dags för dig att välja abonnemang!

Under våren år 2020 kommer Emmaboda Energi att erbjuda separat insamling av matavfall för samtliga hushåll vilket innebär att avfallskärlen kommer att tömmas var 14:e dag även på landsbygden. Vi gör detta för att möta kraven i den nya lagstiftningen.

Gör ditt val digitalt

emmabodaenergi.se/avfallsvalet kan valet göras digitalt och där finns mer information om kampanjen och den nya avfallstaxan.

Du ska välja hur ditt matavfall ska tas omhand; tre alternativ:

Abonnemang 1: Mat- och restavfall (Ett brunt och ett grönt kärl) Du sorterar matavfallet separat och lägger det i det bruna kärlet.

Abonnemang 2: Hemkompostering med restavfall (Enbart ett grönt kärl) Du sorterar matavfallet separat och lägger det i din egen kompost.

Abonnemang 3: Enbart Restavfall (Enbart ett grönt kärl) Du sorterar inte matavfallet och lägger allt avfall i det gröna kärlet. Detta är det dyraste alternativet.

Informationsmöte

Kom gärna till informationsmötet hos oss på Emmaboda Energi för mer information
Plats: Emmaboda Energi, Industrigatan 5 i Emmaboda
Tid: Tisdagen den 12:e november kl 18.00-19.00

Anmälan till informationsmötet görs till kundtjänst 0471-24 97 50 eller info.energi@emmaboda.se senast den 31 oktober.