Möjligt bedrägeriförsök

Vi har fått information om att fiberkunder blir uppringda av personer som vill teckna nya avtal.

Fiberkunder har via telefon kontaktats av någon som uppger att fibernätet i området bytt ägare och att man nu ringer för att teckna nya avtal.

Vi vill varna för den här typen av samtal som ofta syftar till att man ska luras att uppge till exempel bankuppgifter eller att man ska identifiera sig via BankID varefter bedragarna skaffar sig åtkomst till bankkonton et cetera.

Beträffande det kommunala fibernätet gäller precis som tidigare att det ägs av energibolaget i kommunens större tätorter och av kommunen på landsbygden och ingen ändring av detta har gjorts eller är planerad. Just i detta fall använde man ett påstått övertagande av fibernätet som orsak till samtalet men sådana samtal kan gälla vad som helst.

Varken kommunen eller energibolaget kräver någonsin att man ska lämna känsliga uppgifter via telefon och uppmanar inte till identifiering via BankID under ett telefonsamtal.

Har du frågor kring detta är du väkommen att kontakta oss.

Vår ansvarige för fiber, Stefan Karlsson, nås på telefon 0471-24 97 77.