Slamtömning i Emmaboda kommun, norra delen

Den årliga tämningsperioden för norra delen av kommunen börjar vecka 18.

Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall och ska samlas in genom kommunens försorg. I Emmaboda är det Emmaboda Energi och Miljö AB med entreprenören Novra24 Miljöhantering (f.d Malmberg Miljöhantering AB) som svarar för tömningen.

Sätt gärna upp en markeringsflagga vid slambrunnen så blir den lättare att hitta vid tömningen.

Om du saknar abonnemang för slamtömning eller om du har en nyanlagd slambrunn som inte ska tömmas denna perioden ska du kontakta Kundtjänst 0471-24 97 50.

Som bekräftelse att Er slambrunn är tömd kommer entreprenören markera detta genom utsättning av träpinne, se bild nedan. Här framgår tömningsdatum, klockslag samt signatur av chauffören som tömt er brunn.

Bekräftelse att brunn är tömd

Bekräftelse att brunnen är tömd.