Bevattningsförbud i Emmaboda kommun

För att säkra dricksvattenförsörjningen under sommaren införs bevattningsförbud i Emmaboda kommun från och med den 22 juni till och med den 30 september 2022.

Emmaboda Energi som är huvudman för de kommunala vattentjänsterna i Emmaboda kommun inför nu bevattningsförbud för att säkra tillgången på dricksvatten under sommaren.

Även om det varma och soliga vädret varvats med regn och regnskurar ser vi en ökning av vattenförbrukningen som vi främst kopplar till en ökad bevattning av trädgårdar och odlingar. Grundvattennivåerna i de små magasinen ligger under eller mycket under det normala för årstiden.

Eftersom växtligheten kräver mycket vatten nu är det väldigt lite grundvatten som nybildas, oavsett regnmängden. Vi ser också låga flöden i Lyckebyån vars vatten svarar för en stor del av dricksvattenproduktionen i kommunen.

Förbudet gäller till och med den 30 september men om förhållandena ändras kan detta justeras.

Vi ber allmänheten att vara återhållsam med vattenanvändningen och försöka minska förbrukningen på de sätt man kan.

Bevattningsförbudet gäller alla som är anslutna till kommunalt vatten i Emmaboda kommun.

Vad innebär bevattningsförbudet?

  • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt. Tips! Du får använda vattenkanna.
  • Samla gärna upp regnvatten för att vattna med.
  • Du får inte fylla din pool (över 3 m³) med dricksvatten. Detta gäller även uppblåsbara pooler, spa-bad och badtunnor större än 3 m³. Du som har en nedgrävd pool får fylla den till en nivå så att stommen inte riskerar att kollapsa.
  • Du får inte tvätta bilen hemma med högtryckstvätt eller vattenslang.
    Tips! Tvätta bilen på en biltvättsanläggning. Var sparsam med antalet tvättar.


Frågor om bevattningsförbudet besvaras av:

Emmaboda Energi och Miljö AB (huvudman för vatten i Emmaboda kommun)

Marie Nilsson, VA-chef, marie.nilsson@emmaboda.se, 0471-24 97 61

Anton Fransson, miljöingenjör, anton.fransson@emmaboda.se, 0471-24 97 81

Kundtjänst 0471-24 97 50