Nya fjärrvärmepriser 1 januari 2023

Emmaboda Energi och Miljö AB höjer priset på fjärrvärme med 4,75% för samtliga kunder från och med den 1 januari 2023 på grund av kostnadsökningar där det ökade ränteläget dominerar.

För en villa med en årsförbrukning av fjärrvärme på 20 000 kWh innebär det en höjning med c:a 70 kr/månad (838 kr/år).

Det nya priset för villakunder är 92,26 öre/kWh inklusive mervärdesskatt och för företag är priset 71,71 öre/kWh exklusive mervärdesskatt. Det finns ingen fast avgift i taxan.

Fjärrvärmelagen ger dig som konsument rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet i de fall där avtalsvillkoren ensidigt ändras till konsumentens nackdel, till exempel vid en prishöjning.

Begäran om förhandling ska skriftligen skickas till Emmaboda Energi och Miljö AB senast tre veckor efter att du mottagit information om ensidig avtalsförändring. Om parterna inte kan komma överens på egen hand kan de ansöka om medling av en fjärrvärmenämnd. Information om förhandling, medling och uppsägning återfinns främst i paragraferna 7-26, fjärrvärmelagen.

Emmaboda Energi och Miljö AB:s kontaktperson vad gäller eventuell förhandling och medling återfinns under Kundtjänst/Kontaktpersoner Öppnas i nytt fönster..