Hämtningstider för sopkärlen

Vi arbetar just nu med rutinerna kring vår omlastningscentral och våra upplägg av sopbilens rundor vilket gör att tidpunkten för tömningen av ditt sopkärl kan variera.

DItt kärl kommer att tömmas på den vanliga dagen men vi kanske kommer till dig vid en annan tid än vanligt. För dig innebär det ingen förändring utan du ställer ut ditt kärl så att det står på plats senast kl 6.00 på tömningsdagen och sedan låter du det stå tills det är tömt, precis som vanligt.

Men vi vill ändå tala om att det kan bli variationer så att du inte tror att du blivit bortglömd bara för att kärlet inte är tömt vid den vanliga tiden. Likaså är det viktigt att ditt kärl är på plats redan kl 6.00 även om vi i vanliga fall kommer senare på dagen eftersom tömningtiden kan ändras.