Soptömning under jul- och nyårshelgerna

Under jul- och nyårshelgerna kommer tömning av avfallskärlen ske måndag till fredag oavsett röda dagar.

Tömningssschema , 744 kB. som gäller från 2023-01-01

Sorteringstips i jul

 

 

Vid årsskiftet kommer du att få det nya numret av Nättidningen hemskickad. Årets tema är Avfall och tidningen innehåller också tömningsschemat för dina avfallskärl.

Framsidan på 2023 års Nättidning från Emmaboda Energi. Bilden visar tre medarbetare framför energibolagets huvudkontor.