Högsäsong för vattenläckor?

De senaste dagarna har det varit många akuta vattenläckor. Men problemet ligger inte i ledningsnätet. Vad är det som händer?

Vi har under åren blivit vana med att förändringar i väderleken kan ge upphov till vattenläckor. Efter en period med kyla blir det åter varmare och då märker vi på vattenförbrukningen att något inte står rätt till. En onormalt ökande förbrukning visar på en trolig läcka.

Den vanligaste orsaken såhär års är att en köldknäpp gjort att ett vattenledningsrör eller en vattenmätare i en otillräckligt uppvärmd fastighet frusit sönder. Så länge det är riktigt kallt händer inget mer men när det frusna stället tinar börjar vattnet strömma ut inuti fastigheten med uppenbar risk för vattenskador.

När vi letar efter läckan måste vi stänga vattnet i olika sektioner av ledningsnätet för att kunna lokalisera läckan och det är det som våra kunder märker som kortare avbrott i vattenförsöjningen. Den senaste veckans akuta va-arbeten med läcksökningar har alla visat sig vara läckor i fastigheter där kylan gjort att fastighetsägarens rörinstallationer gått sönder.

Som fastighetsägare är det viktigt att tänka på att skydda sig mot möjliga skador genom att tömma vattensystem eller på annat sätt se till att de inte fryser. Enligt de allmänna bestämmelserna för användandet av Emmaboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA, är det fastighetsägarens ansvar att skydda vattenmätaren mot frost och om mätaren skadas får fastighetsägaren stå för kostnaden att åtgärda eller byta ut den skadade mätaren.

Energibolagets nedgrävda vattenledningar kan också påverkas av rörelser i marken på grund av tjäle som bildas och försvinner men det är mer vid årstidsväxlingarna. Då kan till exempel stenar i marken som "fryser upp" orsaka sprickor i rör. De snabba temperaturväxlingarna vid köldknäppar som vi har upplevt nu märks istället ofta som sönderfrusna och sedan upptinade fastighetsinstallationer.