Nationell utmärkelse till bredbandskommuner i Sydost

Vid Svenska Stadsnätsföreningens årsmöte den 13-15 mars i Linköping gick priset för årets bredbandsfrämjare 2023 till SydOstNet som är en sammanslutning mellan kommuner i sydöstra Sverige. Emmaboda är en av medlemmarna i SydOstNet.

Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i närmare 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige.

För att stärka och effektivisera utbyggnad och drift av bredbandsnät har nio kommuner i sydöstra Sverige bildat samverkansprojektet SydOstNet där man - med målet att utveckla utbudet för kunderna - knutit samman ingående stadsnät och arbetat för att dela kompetens och resurser och erbjuda marknaden regionala kommunikationslösningar med driftsäkerhet i toppklass.

De 735 deltagarna årsmötet i Linköping fick bland annat höra följande motivering till priset: "SydOstNet är ett samverkansprojekt där ett antal stadsnät såg en möjlighet till att få en bättre ekonomi ihop med ett utvecklat utbud för kunderna. Detta genom att knyta samman ingående stadsnät och skapa förutsättningar att öka intäkterna och bli än mer kostnadseffektiva men också bidra till en ökad konkurrens inom respektive region. De ingående stadsnäten kan idag påvisa att de lyckats samverka och skapa bättre förutsättningar inom flera områden. Genom att lära känna varandra och arbeta tillsammans på ett annat sätt än tidigare har till exempel flera lyckade gemensamma upphandlingar genomförts. Ett sådan satsning som flera av medlemmarna gjort tillsammans är upphandling av en gemensam kommunikationsoperatör som visat att man tillsammans är starkare än om varje stadsnät upphandlat själva."

Emmaboda som är en av kommunerna i SydOStNet har flera nät. Fibernätet på landsbygden ägs av kommunen och fibernätet i tätorterna och radionätet för mätdata (IoT-nätet) ägs av Emmaboda Energi.

Övriga deltagare i SydOstNet är Högsby, Kalmar, Mönsterås, Nybro, Torsås, Uppvidinge, Vimmerby och Västervik.

Vill du veta mer om SydOstNet eller om Emmabodas stadsnät är du välkommen att ringa Stefan Karlsson, ansvarig för stadsnätsaffären på Emmaboda Energi,
på 0471-24 97 77.