Slamtömning i Emmaboda kommun

Vårens slamtömningstur har startat.

Slam från enskilda avlopp är ett avfall under kommunalt ansvar och ska samlas in genom kommunens försorg. I Emmaboda är det Emmaboda Energi med entreprenören Norva24 som svarar för tömning.

Sätt gärna upp en markeringsflagga vid slambrunnen så blir den lättare att hitta vid tömningen. Har du minireningsverk så ansvarar du för att instruktioner ska finnas i anslutning till brunnen och du sköter även själv eventuell återfyllning.

Om du saknar abonnemang för slamtömning, har en nyanlagd slambrunn eller har andra frågor, kontakta Kundtjänst 010-353 17 50