Anbudsförfrågan jaktarrende

Emmaboda Energi erbjuder dig att lämna anbud på jaktarrende på en fastighet väster om Getasjön.

Emmaboda Energi och Miljö AB, en del i Emmaboda Energi, erbuder via ett anbudsförfarande jaktarrende på fastigheten Getasjökvarn 1:22.

Karta finns i anbudsförfrågan nedan.

Vi använder samma anbudsmodell och utvärdering som Emmaboda kommun.

Anbudstiden är till och med 2023-06-15.

Dokument

Anbudsförfrågan inklusive bilagor , 1 MB.

Anbudsblankett , 73 kB.