Förslag till nya avfallsföreskrifter för samråd

Fram till den 13 augusti har ni möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till nya avfallsföreskrifter.

Avfallsföreskrifterna finns att läsa på vår hemsida eller hos oss på Industrigatan i Emmaboda.

Länk till Förslag till nya avfallsföreskrifter för Emmaboda kommun.