Container för fallfrukt

Sedan förra veckan står tre nya containrar för fallfrukt ute på våra ristippar.

Efter att haft besök av vildsvin på våra ristippar så har vi nu satt ut containrar för fallfrukt. På så sätt hoppas vi att ristipparna inte ska bidra till att locka in vildsvinen i våra tätorter. Stäng gärna luckan efter dig när du lämnat din fallfrukt.

Är containern full så lämna istället fallfrukten i fraktionen för löv och gräs.

Om du saknar abonnemang för slamtömning, har en nyanlagd slambrunn eller har andra frågor, kontakta Kundtjänst 010-353 17 50