Slamtömning i Emmaboda kommun

Höstens slamtömning från enskilda brunnar startar imorgon.

Slam från enskilda avlopp är ett avfall under kommunalt ansvar och ska samlas in genom kommunens försorg. I Emmaboda är det Emmaboda Energi med entreprenören Norva24 som svarar för tömning. Tömningen av ca 900 brunnar pågår fram till jul.

I höst har Norva24 en ny chaufför. Han kommer från trakten och har god lokalkännedom, men han har inte tömt slambrunnarna innan så hjälp honom gärna genom att se till att sätta upp en markeringsflagga vid slambrunnen så blir den lättare att hitta. Flagga kan du hämta hos kundtjänst. Har du minireningsverk så ansvarar du för att instruktioner ska finnas i anslutning till brunnen och du sköter även själv eventuell återfyllning.

Om du saknar abonnemang för slamtömning, har en nyanlagd slambrunn eller har andra frågor, kontakta Kundtjänst 010-353 17 50