Vattenledningsnätet rengörs i höst

Med början i september ska vi gå igenom och rengöra hela ledningsnätet för dricksvatten.

Under hösten kommer vi att underhållsspola våra vattenledningar i hela kommunen. Det är ett omfattande arbete som görs för att de naturliga avlagringar som bildas i ett ledningsnät för dricksvatten inte ska bli för stora. Om avlagringarna tillåts växa för mycket blir ledningarna trängre och då blir det svårare för vattnet att passera. Med stora avlagringar ökar också risken för missfärgningar i vattnet då avlagringarna lättare kan lossna och följa med vattnet.

Det är viktigt att lagom mycket avlagringar tas bort. Det man vill ska försvinna är slam, sediment och lösa partiklar medan den naturliga biofilmen ska finnas kvar som ett skydd för ledningen. Därför görs rengöringen med hjälp av spolning där tryckluft blandas med vattnet så att det bildas turbulens som effektivt men skonsamt gör rent.

Den sträcka som ska spolas stängs med hjälp av ventilerna som finns i ledningsnätet och sedan rengörs ledningen mellan de stängda ventilerna med luft/vatten-blandningen tills det spolvatten som kommer ut är helt rent.

En ventil som inte används på länge kan kärva och bli svår eller omöjlig att manövrera. Därför kommer vi med början i september 2023 som en förberedelse för spolningen att stänga och öppna alla ventiler, en efter en. Det kallas för att motionera ventilerna. Förhoppningsvis märker du som vattenkund ingenting av detta men som alltid gäller förstås att varje arbete i ledningsnätet där flöden ändras kan göra att avlagringar lossnar och vattnet blir missfärgat. Då ska du öppna kranen och spola tills vattnet är klart igen.

Från november kommer vi sedan att gå igenom ledningsnätet och göra själva underhållet med luft/vattenspolningsmetoden som utförs av vår entreprenör Svapipe.

Har du frågor kring arbetet är du välkommen att höra av dig till oss:

Sara Uhr, va-projektledare, 010-353 17 64, sara.uhr@emmaboda.se
Anna Palm, va-ingenjör, 010-353 17 57, anna.palm@emmaboda.se