Dagvattnets dag 24 september

Den 24 september är det dagvattnets dag. Det kanske inte så många firar men det är ett tillfälle att fundera på vad dagvatten är.

Vad är då dagvatten egentligen? Det är regnvatten, smältvatten och dräneringsvatten som rinner från tak, gator och andra hårda ytor.

Det som gör hanteringen av dagvatten lite komplicerad är att vi vill göra flera saker samtidigt med vattnet. Att dagvatten ofta innehåller föroreningar gör det inte enklare.

När det regnar mycket vill vi leda bort vattnet snabbt så att det inte blir översvämningar på gator eller i källare. Då vill vi att det ska rinna bort i ledningar och diken.

Dagvatten rinner ofta direkt till åar och andra vattendrag. Våra avloppsreningsverk är konstruerade för att ta emot hushållens avloppsvatten och den mängden är mycket mindre än det som faller som regn så det går inte att leda allt dagvatten till ett avloppsreningsverk. Men det finns som tur är, andra naturliga sätt att rena dagvatten.

Ett sådant sätt är att låta vattnet stå stilla eller rinna sakta så att partiklar och andra föroreningar hinner sjunka till botten eller tas upp av växter och mikroorganismer som bryter ned föroreningarna.

Vi behöver alltså både leda bort vattnet snabbt för att det inte ska bli översvämning och låta det rinna sakta så att det renas. Ett sätt att göra dessa saker samtidigt är att anlägga dagvattendammar så att vattnet snabbt kan ledas bort från gator och andra ytor till en damm där det sedan sakta och betydligt renare får rinna vidare till ett vattendrag.

Eftersom dagvatten - oftast orenat - går vidare till vattendragen är det viktigt att inte släppa ut förorenat vatten på hårda ytor. Om du tvättar bilen på din asfalterade garageuppfart och låter vattnet rinna ner i en dagvattenbrunn kommer såväl smutsen på din bil (som innehåller tungmetaller och oljerester) och kemikalierna från rengöringsmedlen att så småningom hamna i Lyckebyån. Det är därför bättre att använda en biltvättanläggning som har anordningar för att rena vattnet innan det släpps ut.

Så det finns saker vi kan göra för att vara rädda om vattnet, både med rening i dammar och andra kommunala anläggningar och med att som enskild medborgare inte släppa ut föroreningar.

Du som fastighetsägare kan också ta hand om ditt dagvatten lokalt för att hjälpa till, både med att inte belasta ledningsnätet när det är översvämningsrisk och att minska spridning av föroreningar. Här finns det många olika alternativ som gröna tak med växtlighet på, stenkistor, vattentunnor som du kan använda för bevattning eller utkastare, kanske kombinerade med ränndalsplattor, så att regnvatten från stuprör leds ut på gräsmattan och sugs upp av marken.

Om man är extra intresserad av att kunna använda och rena dagvattnet kan man till och med göra som Sara på Emmaboda Energi. Hon har byggt en damm hemma som både renar dagvattnet och som ger henne ett fint vatten att använda till bevattning och som badbassäng. Se på den korta filmen om Saras damm!

Har du frågor om hur dagvattenhanteringen fungerar i Emmaboda kommun eller om vad du själv kan göra? Ring då Sara som förutom att vara dagvattenentusiast även är chef för affärsområdet Ledningsnät på Emmaboda Energi. Du når henne på 010-353 17 64.