Vattenledningsnätet rengörs i Emmaboda & Lindås, under perioden december-maj

Med början vecka 50 kommer Svapipe AB, på uppdrag av Emmaboda Energi att rengöra ledningsnätet för dricksvatten i Emmaboda & Lindås. Arbetet kommer att pågår fram till och med maj 2024.

Under hösten har vi motionerat ventiler inför kommande arbete med ledningsnätet. Många gånger när ventiler öppnas och stängs släpper avlagringar som finns naturligt i vattenledningsnätet, och visar sig som missfärgat vatten. För att minska detta kommer ett omfattande arbete att göras, så att de naturliga avlagringar som bildats i ledningsnätet inte ska bli för stora. Om avlagringarna tillåts växa för mycket blir ledningarna trängre och då blir det svårare för vattnet att passera. Med stora avlagringar ökar också risken för missfärgningar i vattnet då avlagringarna lättare kan lossna och följa med vattnet.

Det är viktigt att lagom mycket avlagringar tas bort. Det man vill ska försvinna är slam, sediment och lösa partiklar medan den naturliga biofilmen ska finnas kvar som ett skydd för ledningen. Därför görs rengöringen med hjälp av spolning där tryckluft blandas med vattnet så att det bildas turbulens som effektivt men skonsamt gör rent. Den sträcka som ska spolas stängs med hjälp av ventilerna som finns i ledningsnätet och sedan rengörs ledningen mellan de stängda ventilerna med luft/vatten-blandningen tills det vatten som kommer ut är rent. Tryckluften leds in i och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgningar kan även uppstå utanför det området där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man skall inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola ej i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera! Problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

Arbetet börjar vecka 50 2023 och kommer pågå till och med maj 2024. Luftvattenspolningen delas upp i etapper och det kunder som berörs kommer att få information i brevlådan några dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att inte använda vattnet den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Observera! Vissa fastigheter kan bli berörda fler än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför er. Vi hoppas och tror att ni har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att ni ska få ett stabilt och bra vatten i era vattenkranar.

 

Vi kommer löpande uppdatera informationen för de olika etapperna under driftstörningar.

 

Har du frågor kring arbetet är du välkommen att höra av dig:

Svapipe AB: Håkan Jakobsson, 0733-69 36 02
Svapipe AB: Robert Bromell, 0733-69 36 09

Emmaboda Energi: Sara Uhr, ledningsnätschef, 010-353 17 64
Emmaboda Energi: Anna Palm, va-ingenjör, 010-353 17 57
Emmaboda Energi: Johan Alm, arbetsledare, 010-353 17 58
Emmaboda Energi: Patrik Hertzberg, lednings-tekniker, 010-353 17 72
Emmaboda Energi: Kristoffer Andersson, anläggare, 010-353 17 65