PFAS

OM PFAS-ämnen

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för tusentals kemiska ämnen som är syntetiskt framställda av människan. PFAS-ämnena är mycket svårnedbrytbara i naturen och de sprids lätt i vatten. Ämnena har förorenat grundvattnet på flera platser i Sverige och i andra länder. Utsläpp från produktionen eller användningen av dessa produkter hamnar så småningom i vår omgivande miljö och till slut även i mat och dryck. De allra flesta i Sverige får i sig mest PFAS från maten och inomhusmiljön.

PFAS-ämnen har många olika användningsområden i vårt samhälle som en följd av sina vatten-, fett- och smutsavvisande egenskaper. Textil- och läderimpregnering är ett av de största användningsområdena för PFAS-ämnen. PFAS-ämnen används exempelvis i teflonpannor, funktionskläder, kosmetika, spolglans, livsmedelsförpackningar, impregneringssprayer, golvvax, skidvalla, brandsläckningsskum, färg, snabbmatskartonger, bakplåtspapper, smink och bullformar.

Nytt gränsvärde

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, EFSA, fastställde i september 2020 en skärpt bedömning av hur mycket PFAS-ämnen människor kan få i sig utan risk för hälsan. Med anledning av detta har Livsmedelsverket beslutat att det nya gränsvärdet för dricksvatten i Sverige ska vara 4 nanogram per liter vatten (ng/l) för PFAS4 (summan av fyra olika PFAS-ämnen) och 100 ng/l för PFAS21 (summan av 21 olika PFAS-ämnen). De nya gränsvärdena kommer att börja tillämpas 2026.

Emmabodas dricksvatten

Dricksvattnet som produceras i Emmaboda kommun ligger långt under den nuvarande åtgärdsgränsen för PFAS4 (90 ng/l). Dricksvattnet från Emmaboda vattenverk har dock PFAS4 halter som ligger omkring det nya gränsvärdet för PFAS4 som gäller från 2026 (4 ng/l). Vi har under det senaste två åren uppmätt halter från 2,3 ng/l och som högst 5,1 ng/l.

Det betyder att Emmaboda Energi, precis som många andra dricksvattenproducenter i Sverige behöver vidta åtgärder för att klara det nya gränsvärdet. Det tar lång tid och är kostsamt att införa nya reningssteg men detta är med i pågående utredning för att klara framtida reningskrav.

På övriga orter har vi uppmätt låga halter eller inga halter av PFAS. I Långasjö och Eriksmåla har vi uppmätt halter av PFAS4 under 1 ng/l. I Boda och Vissefjärda har vi inte uppmätt några halter alls av PFAS4.

Vad gäller PFAS21 så ligger uppmätt halt i dricksvattnet långt under de nya gränsvärdena på samtliga orter i kommunen.