Slamtömning våren 2024

Vårens slamtömning börjar under mars. Brev har gått ut till berörda.

Emmaboda Energi tömmer med hjälp av vår entreprenör Norva24 slam från enskilda avlopp i Emmaboda kommun. Under 2024 och 2025 kommer vi arbeta med nya turer och avisering inför tömning. Motivet är att på sikt öka kundnöjdhet och minska miljöpåverkan.

Tömningarna kommer fördelas jämnare över året och alla kunder kommer aviseras innan tömning för att få bättre möjligheter att förbereda sin anläggning. Vi jobbar även vidare med tömningsrapporter efter utfört jobb.

Dessa förändringar innebär att ni som tidigare tillhört vårturen kommer få tömning med start början i mars enligt turordning. Berörda har eller kommer få ett brev med information.

Alla kunder kommer under våren få ta del av vår nya slambroschyr med uppdaterad information som utgår från den nya avfallsföreskriften och taxan för 2024.

Kontakta Kundtjänst 010-353 17 50 om du har information att förmedla eller frågor.