Relining av spillvattenledning, centrala Emmaboda

Aktuellt: Planerad relining av spillvattenledning 3-4 juli.

Varför gör vi detta?

Som ett led i vårt förnyelsearbete av befintligt ledningsnät förnyas spillvattenledningar i området kring Bjurbäckgatan och Nygatan. Relining innebär att man trär i en ny ledning i den befintliga ledningen.Detta görs för att säkerställa en driftsäker bortledning av spillvatten. Arbetet utförs av Aarsleff Pipe Technologies AB på uppdrag av Emmaboda Energi och Miljö AB.

Tidplan & utförande

Arbetet utförs 3-4 juli.

Ledningen spolas rent innan den förnyas. När ledningen är renspolad förs en hartsimpregnerad plaststrumpa in i den befintliga ledningen med hjälp av vattentryck eller lufttryck. När strumpan är på plats härdas den med värme och blir en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla ledningen. Metoden som används är schaktfri, och utförs på huvudledningarna. Arbetet sker genom befintliga brunnar.

Under arbetet kan en lukt av polyesterplast uppstå. Lukten är bara att vädra ut, efter att arbetet är utfört.

För att arbetet ska bli färdigt så fort som möjligt kommer det att pågå under stora delar av dygnet. Vi hoppas för er förståelse för detta.

Vi gör vårt yttersta för att VA-arbetet ska gå så smidigt som möjligt.

Tack för visad hänsyn.


För frågor under arbetets gång, vänligen kontakta Aarsleff:
Zeljko Zekanovic 0723-99 89 73