Vi behöver komma fram

Sopbil på smal väg

Det är viktigt att sopbilen kommer fram för att tömma kärlen. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att vägen är farbar.

Vi arbetar regelbundet med att se till att förbättra hämtningsställena för sopbilen. Det finns främst problem på de mindre vägarna. Problemen uppstår framförallt vid ishalka, tjällossning eller vid mycket regn och snö. Vi hoppas att detta förbättringsarbete kan göra att vi kan upprätthålla en fungerande sophämtning även när det är svåra vägförhållanden.

Tänk på detta:

  • Vägen ska vara farbar (3 m fri bredd och 4,5 m fri höjd)
  • Vägen ska underhållas
  • Grenar ska inte sticka ut i vägområdet
  • Vintertid ska vägen snöröjas och hållas halkfri
  • Vändning ska kunna ske i slutet på vissa vägar
  • Backning ska undvikas
  • Det är väghållarens ansvar om vägen körs sönder