Ersättning för nätnytta

Du behöver tre abonnemang som mikroproducent. Ett för elanvändning, ett för elproduktion och ett ytterligare för försäljning av överskottet. Om du använder mer el per år än du producerar är abonnemanget gratis.

Ersättning för nätnytta

I och med att du tillför produktion till vårt elnät minskar vår kostnad för att överföra el och du får då ersättning utav oss för den el som din mikroproduktionsanläggning levererar ut på elnätet. Ersättningen är för närvarande 6,50 öre per kWh inklusive moms.