Husägares ansvar för dagvatten från tak och tomt

Titta vilken fin dagvatten-broschyr vi har!

Vi har tagit fram en dagvattenfolder för dig som äger en fastighet i Emmaboda kommun. Den ger information om ansvarsfördelningen mellan oss som VA-huvudman och dig som fastighetsägare. Den ger tips på hur man kan ta hand om sitt dagvatten på korrekt sätt och även upplyser om hur man inte får ansluta sitt dagvatten.

Vartefter vi förnyar ledningsnätet så utför vi även inventeringar på befintligt system gällande hur fastigheterna avleder sitt dagvatten. Sakta men säkert kan vi på detta sätt få bort tillskottsvattnet från spillvattnet-ledningsnätet. Tillsammans gör vi skillnad!

Läs den här! , 361 kB, öppnas i nytt fönster.