Återanslutning

Här guidar vi dig när du vill återansluta ett hus som har varit frånkopplat. Tänk på att det är du som fastighetsägare som ansvarar för att din anläggning följer gällande regler och är säker när strömmen slås på.

Återanslutning vid nedmonterad elmätare

Om du vill ansluta ett hus som har varit frånkopplat och där den fjärravlästa elmätaren tagits ned ska du kontakta en auktoriserad firma som kontrollerar din anläggning och skickar en föranmälan om återanslutning.

Det är viktigt att mätarskåpet monteras upp på en lämplig plats. Skåpet får inte sitta inomhus, på Emmaboda Elnäts anläggning (till exempel en stolpe) eller utanför din tomtgräns. Om den tidigare elmätaren har suttit på något av dessa ställen behöver du beställa flytt av mätarens placering, och flytta den i samband med återanslutningen.

Vi kopplar in strömmen fram till din huvudsäkring, med uttagna säkringar och huvudströmbrytaren frånslagen. Därefter slår du eller din elinstallatör på strömmen till ditt hus. Hur lång tid det tar innan vi kan koppla in din anläggning beror på vilka förberedande arbeten vi behöver göra. Du får mer information efter det att din elinstallatör skickat en färanmälan.

Kostnad för återanslutning

Kostnaden för återanslutning beror i första hand på hur lång tid som anläggningen varit frånkopplad. Om anläggningen har varit frånkopplad mer än tre år betalar du den verkliga kostnaden för de åtgärder vi behöver utföra för att återansluta din anläggning, minst 2 500 kronor inklusive mervärdesskatt och maximalt vad det kostar att göra en ny anslutning.

Du får en prisuppgift efter att din elinstallatör skickat en föranmälan till oss och vi undersökt den aktuella platsens förutsättningar.

Säkringsintervall:

16 - 63 A

80 A och över

Inom 30 dagar (pris inklusive moms)

0 kr

0 kr

Inom 3 år (pris inklusive moms)

2 500 kr

5 000 kr

Efter 3 år

Prisuppgift efter föranmälan från din elinstallatör.

Tillkoppling när elmätaren finns kvar

Om din anläggning varit frånkopplad temporärt och elmätaren finns kvar behöver du inte beställa återanslutning via en elfirma. Du kan istället kontakta vår kundtjänst så hjälper de dig med tillkoppling av din anläggning. Det är kostnadsfritt för dig om tillkopplingen görs inom normal arbetstid. Behöver du en akut tillkoppling som vi ej hinner utföra inom normal arbetstid, kan en kostnad på 2 500 kronor inklusive mervärdesskatt tillkomma.