Byggkraft

Ibland kan det behövas en tillfällig elanslutning, till exempel om du har behov av ström under tiden du bygger ett nytt hus eller till någon typ av event. Så här gör du då, steg för steg.

Hitta en behörig installatör (elektriker)


Kontakta en behörig installatör och säg att du vill beställa byggström eller en tillfällig elanslutning. Är det byggström som senare ska övergå i en permanent anslutning kan installatören anmäla detta samtidigt, dock i två separata föranmälningar. En för den tillfälliga anläggning och en för den fasta anslutningen. Berätta också vilken säkringsstorlek du behöver, vilket inkopplingsdatum du önskar och var du vill att byggskåpet placeras.

Innan du anlitar en elinstallatör bör du kontrollera hens behörighet hos Elsäkerhetsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En tillfällig elanslutning kan endast fås där det finns ett befintligt elnät med tillräcklig kapacitet. I annat fall krävs utbyggnad eller förstärkning, vilket medför kostnader för dig som kund. I dom fallen återkommer vi med en offert.

Vi får in en föranmälan från din installatör


När din installatör har gjort en föranmälan till oss om tillfällig elanslutning bokar våra montörer en tid för inkoppling med din installatör. Det tar c:a 5 arbetsdagar från det att vi fått in en föranmälan till dess att anläggningen är inkopplad.

Välj ett bra elavtal


Du väljer själv vilken elhandelsleverantör du vill ha. Om du inte gör något val får du el från vår anvisade leverantör, Kalmar Energi, och ett så kallat anvisningsavtal. Det är alltid mer förmånligt att själv välja elavtal, så vi rekommenderar att du kontaktar oss eller en elhandelsleverantör så snart som möjligt.

Avsluta den tillfälliga anläggningen


När den tillfälliga anslutningen ska tas bort anmäler din installatör det till oss via en föranmälan.

Övrigt och priser


Tidsgränsen för en tillfällig anläggning är 12 månader. Efter det tillkommer en månadsavgift på 600 kr plus moms (750 kr inkl moms).

Om du eller din installatör tillhandahåller godkänd mätplats debiterar vi 1 500 kr plus moms i In och Urkopplingsavgift (1 875 kr inkl moms). Löpande betalar du en fast avgift per månad beroende på säkringsstorlek och en rörlig avgift för elen du förbrukar. Nätpriserna kan du se i dokumentet Säkringskunder på sidan Vad kostar det? Öppnas i nytt fönster. Vi har rätt att neka anslutning av en tillfällig anläggning i de fall vi anser att mätplatsen inte uppfyller gällande lagkrav för tillfällig anläggning.

I mån av tillgång kan du hyra Byggskåp med mätplats av oss. Hyr du byggskåp med mätplats av oss debiterar vi utöver In och Urkopplingsavgiften också en startavgift per byggskåp och en hyra per byggskåp.

Byggskåp upp till 25 A kostar 150 kr plus moms i startavgift och 550 kr plus moms i månadshyra (c:a 18 kr plus moms per dygn) (Inklusive moms blir det 187,50 kr i startavgift, 687,50 i månadshyra eller c:a 23 kr per dygn).

Byggskåp upp till 63 A kostar 300 kr plus moms i startavgift och 1 300 kr plus moms i månadshyra (c:a 43 kr plus moms per dygn) (Inklusive moms blir det 375 kr i startavgift, 1 625 kr i månadshyra eller c:a 54 kr per dygn).

Du ska vårda utrustningen väl och se till att den endast används enligt gällande föreskrifter. Du ansvarar för förlust av eller skador på utrustningen som uppkommit av oaktsamhet, felaktigt handhavande eller annan form av försummelse.