Arbetet med att byta ut våra kunders elmätare och fjärrvärmemätare pågår för fullt

Planen är att alla ska ha fått sin elmätare utbytt till 31/10, fjärrvärmemätarna planeras att vara utbytta till årsskiftet 23/24.

Sveriges regering kräver nya elmätare när elanvändningen ökar

År 2040 kommer vi att använda ungefär 30% mer el än idag. För att det ska bli hållbart behövs inte bara mer el från förnybara källor, utan smartare sätt att använda elen på. Om vi till exempel sprider ut elanvändningen över hela dygnet, så behövs mindre el från fossila bränslen. För att det ska vara möjligt behövs nya smartare elmätare. De kommer att göra det lättare för både konsumenter och företag att styra sin elanvändning. Regeringen har bestämt att alla elmätare i Sverige ska vara redo att möta en mer energikrävande framtid senast 2025. Emmaboda Energi påbörjar det arbetet redan nu. Tillsammans kommer vi att kunna skapa ett smartare, mer hållbart samhälle med hjälp av den här tekniken.

Vi samarbetar med Aidon (som levererar elmätarna) och Hydrostandard Mätteknik Nordic (som gör installationen).

När det är dags för din mätare att bytas skickas information från Hydrostandard Mätteknik Nordic till dig. Efter installationen så kommer vi att genomföra en kundundersökning för att ta reda på hur ni upplevde mätarbytet.

Hur går bytet till?

Elmätarna kommer från Aidon. Vår andra partner Hydrostandard Mätteknik Nordic genomför själva installationen och tillhandahåller en kundtjänst under arbetet med mätarbytet. De ansvarar för planering och kundkontakt under projektets gång. Installationen går till på lite olika sätt, beroende på var mätaren sitter:

Privatperson med mätare utomhus eller inomhus (ex. en villa)

Om mätaren sitter utomhus på din fastighet så behöver inte montören komma in i huset. Du behöver inte vara hemma när montören kommer. När mätaren sitter inomhus behöver fastighetsägare eller av denna utsedda person (över 18 år) vara hemma och släppa in montören. Hydrostandard Mätteknik Nordics kundtjänst bokar en specifik tid för installationen via post. Skulle inte tiden passa kan du byta tid. Under själva mätarbytet kommer det bli ett kortare strömavbrott. Så det kan vara bra att fundera på om det är någon känslig utrustning som du behöver stänga av innan avbrottet.

Flerfamiljshus med mätare i mätarrum (ex. en lägenhet)

När mätaren sitter i ett flerfamiljshus (alltså ett hyreshus eller en bostadsrättsförening) sätts information upp i trapphuset om när bytet av elmätare kommer att ske. Är mätaren placerad inne i din lägenhet behöver montören komma in och göra bytet. Du blir kontaktad om vilken tid som gäller just dig. Sitter mätaren placerade centralt i fastigheten behöver inte montören ha tillgång till din lägenhet. Under själva mätarbytet kommer det att bli ett kortare strömavbrott. Så det kan vara bra att fundera på om det är någon känslig utrustning som du behöver stänga av innan avbrottet.

Mätare hos företag

Hydrostandard Mätteknik Nordic kontaktar ditt företag. Det är viktigt att vi får tag på rätt person inom organisationen så att vi kommer in, hittar till mätaren samt att vi kan bryta strömmen när vi är där. Det innebär ett planerat avbrott i elleveransen. Så det kan vara bra att fundera på om det är någon känslig utrustning som du behöver stänga av innan avbrottet.

Viktigt att veta

  • Du behöver inte göra något just nu – Mer information från Hydrostandard Mätteknik Nordic skickas när det är dags för din mätare att bytas.
  • Underlätta för montören – När det är dags för ditt mätarbyte, se till att det är lätt för montören att komma fram till elskåpet och att anläggningen är elsäker.
  • Personal ska kunna legitimera sig– Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Personal från våra partners ska alltid kunna legitimera sig när de jobbar hos dig.
  • Bytet innebär ett kort elavbrott– När vi byter elmätaren så bryts strömmen en liten stund. Exakt hur länge beror på vilken typ av fastighet mätaren sitter i.
  • När mätarbytet är klart– När installationen är färdig så överlämnas information om mätarbytet och en instruktion. Där kommer det att stå datum, vem som utfört mätarbytet och vad den gamla respektive nya mätaren stod på vid bytet.
  • Covid-19 säker installation –Hydrostandard Mätteknik Nordic följer de riktlinjer som finns.

De nya elmätarna möjliggör driftsäkra elnät och smart styrning

  • De nya elmätarna kan mäta elanvändningen per timme eller per kvart. Det möjliggör mer dynamiska prismodeller och så kallad efterfrågeflexibilitet, där kunden kan styra sin elanvändning till de timmar då elnätet har lägre belastning och elen är billigare.
  • Elmätaren ger kunden direktåtkomst till sin mätdata.
  • Elmätarna kan mäta både energin som används i fastigheten och produktion/export av el från mikroproduktion, exempelvis solceller. Det underlättar för dig som producerar egen el.
  • Elmätaren kommer också att kunna skicka avbrottslarm vid strömavbrott, vilket kan hjälpa elnätsbolaget att snabbare åtgärda fel/avbrott i elnätet, och underlätta kommunikationen till kunderna.

1. Display för mätdata. 2. Lysdiod för energipulser. 3. Lysdiod för kommunikationsstatus. 4. Tryckknapp för brytare. 5. Lysdiod för brytarstatus. 6. Tryckknapp för display. 7. HAN-port / lokalt gränssnitt.

Vanliga frågor och svar om mätarbytena

Här hittar du de vanligaste frågorna om mätarbytena