Vanliga frågor om mätarbytet

Här hittar du de vanligaste frågorna om mätarbytena.

Varför får jag en preliminär faktura?

Under projektet kan ett mindre antal kunder få preliminära fakturor under en kortare tid. Detta beror på att mätarna nyttjar varandras radiotrafik för att skicka in sitt mätvärde. Om en mätare i denna kedja byts kan de som ligger efter tillfälligt tappa kontakten med mätinsamlingen tills de blir utbytta. Korrekt mätvärde kommer alltid att skickas efter utförda byten.

Varför behöver min elmätare bytas?

Bytet av elmätare är till stor del drivit av att mätarna börjar bli gamla och utdaterade men det är även en anpassning till nya myndighetskrav. Beslutet är en del i regeringens arbete för att stärka din ställning som kund på elmarknaden och utveckla möjligheterna till en stabil och hållbar drift av elnäten.

Mätarbytet är också en insats för att förbereda elnäten på en mer energikrävande framtid. När fler börjar köra elbil och industri och vardag ska bli fossilfri tryggar de nya elmätarna en säker drift av elnätet.

Kan jag välja om jag vill ha min elmätare bytt eller inte?

Nej, samtliga kunder till Emmaboda Energi ska få en ny mätare för att vi ska kunna leva upp till de nya kraven.

Kostar bytet av elmätare mig något?

Nej, bytet av elmätare är kostnadsfritt för dig som kund.

Vad behöver jag göra?

Ingenting. Invänta information från vår partner Hydrostandard Mätteknik Nordic om när just ditt mätarbyte är planerat.

När byter ni min mätare?

Vi kommer att starta utbytet av mätarna efter påsk 2023 och planerar att vara klara till årsskiftet. Mätarbytet kommer ske områdesvis och när vi närmar oss ditt område kommer du att få ett meddelande om detta.

Behöver jag vara hemma när mätarbytet sker?

Privatperson med mätare utomhus
Om mätaren sitter utomhus på din fastighet så behöver inte montören komma in i huset. Hydrostandard Mätteknik Nordics kundtjänst skickar ut en allmän information cirka 2 veckor före planerat mätarbyte. Du behöver inte vara hemma när montören kommer.

Privatperson med mätare inomhus
När mätaren sitter inomhus behöver fastighetsägare eller av denna utsedda person (över 18 år) vara hemma och släppa in montören. Därför bokar Hydrostandard Mätteknik Nordics kundtjänst en specifik tid för installationen via post. Skulle inte tiden passa kan du byta tid. Två dagar före planerat mätarbyte får du en påminnelse via SMS.

Flerfamiljshus med mätare i mätarrum
När mätaren sitter i ett flerfamiljshus (alltså ett hyreshus eller en bostadsrättsförening) sätts information upp i trapphuset med information om när bytet av elmätare kommer att ske.

Mätare hos företag
Hydrostandard Mätteknik Nordic kontaktar ditt företag. Det är viktigt att vi får tag på rätt person inom organisationen så att vi kommer in, hittar till mätaren samt att vi kan bryta strömmen när vi är där. Det innebär ett planerat stopp i elproduktionen.

Hur går mätarbytet till?

Montören byter den gamla mätaren mot den nya. Exakt hur länge beror på vilken typ av fastighet mätaren sitter i. Att tänka på är att bytet kommer medföra strömavbrott så fundera på om det är någon känslig utrustning som du behöver stänga av.

Kan vårt barn vara hemma för mätarbytet istället för vi vuxna?

Nej, det räcker inte att bara ett barn är hemma. När vi ska byta elmätare hos dig måste en person över 18 år vara hemma.

Kommer mätarbytet medföra elavbrott?

Ja, när vi byter elmätaren så bryts strömmen en liten stund. Exakt hur länge beror på vilken typ av fastighet mätaren sitter i.

Vem kommer hem till mig för att byta mätare?

Arbetet med att byta elmätare utförs av montörer från vår partner Hydrostandard Mätteknik AB. I enskilda fall kan bytet göras av elmontörer från Emmaboda Energi. Samtliga montörer ska kunna legitimera sig.

Hur vet jag att bytet är utfört?

Montören lämnar ett informationsblad i din brevlåda som bekräftar att bytet är utfört samt med information om mätarställningar för den gamla och nya elmätaren.

Vilka är Aidon och Hydrostandard Mätteknik Nordic?

I arbetet med att byta elmätare samarbetar vi med våra partners Aidon och Hydrostandard Mätteknik Nordic AB.

Aidon är leverantör av den nya elmätaren.

Hydrostandard Mätteknik Nordic AB är vår samarbetspartner som hjälper oss att utföra mätarbyten ute hos våra kunder.

Hur gör jag om jag har en annan elleverantör?

Har du en annan elleverantör meddelar vi mätarbytet samt mätarställningarna vid bytet.

Varför finns det en HAN-port på elmätaren?

Den nya elmätaren är utrustad med en HAN-port. Den tillåter dig som kund att i nära realtid ta ut mätvärden om din egen elanvändning.

Vad kan HAN-porten användas till?

Porten används för att du som kund ska kunna ta ut nära realtidsvärden från elmätaren. Det kan vara intressant för dig att följa din nuvarande förbrukning och/eller strömmar och spänningar. Du kan ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för t.ex. optimering av din energianvändning. Det finns redan produkter ute på marknaden som använder sig av HAN-portar på elmätare och det är en marknad som förväntas att växa.

Vilken data kan jag som kund läsa ut via HAN-porten?

  • Timvis ackumulerad import och export av både aktiv och reaktiv energi
  • Momentan aktiv och reaktiv effekt åt båda riktningar trefasigt eller varje fas för sig
  • Momentan spänning per fas (RMS)
  • Momentan ström per fas (RMS)

När kan jag börja använda HAN-porten?

Porten finns tillgänglig så snart du fått en ny elmätare av märket Aidon. Innan du kan läsa av data ur den behöver porten aktiveras av Emmaboda Energi . Aktiveringen sker endast på kundens begäran. Du behöver höra av dig till vår kundtjänst för att få hjälp med aktivering, telefon 010-353 17 50.

Var kan jag hitta produkter för att ansluta till HAN-porten?

Emmaboda Energi erbjuder idag inga produkter till HAN-porten. Du kan leta och efterfråga produkter på den öppna marknaden. Porten som Emmaboda Energis elmätare har är av öppen standard utformad efter den svenska branschrekommendationen.

Kostar det något att använda HAN-porten?

Nej, användning av porten erbjuds utan kostnad. Emmaboda Energi har heller inga avgifter för aktivering eller inaktivering av porten. HAN-porten drar ingen extra ström.

Är det endast via HAN-porten jag kan se min elanvändning?

Nej, du kan också läsa av din elanvändning på Mina sidor. Där kan du se historia på våra inlästa mätvärden för din anläggning. Du kommer enkelt åt informationen med inloggning via Mobilt Bank-ID.

Vilken typ av kontakt är det till HAN-porten?

Kontakten är ett modularuttag av typen RJ12.

Jag har anslutit kompatibel utrustning till HAN-porten men jag får inte någon data?

Porten är i normalläget inaktiv och måste aktiveras av Emmaboda Energi . Aktivering sker fjärrstyrt och utan kostnad. Du kan höra av dig till vår kundtjänst för att få hjälp med aktivering.

Hur säker är HAN-porten?

Vad gäller elsäkerheten så leds ingen farlig ström genom porten. Vad gäller datasäkerhet så är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Man kan alltså endast läsa av information ur elmätaren, inte ladda upp information in i elmätaren genom porten. Enligt myndighetskrav så får inte porten vara aktiverad förutom när kunden med nätavtal för anläggningen med just den elmätaren har begärt aktivering. En aktiv port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.

Var hittar jag bruksanvisningen till den nya mätaren?

Kan jag läsa av min mätare själv?

Ja, du kan läsa av mätarställningen precis som i dag.

Kontakta oss om du har frågor!

Vid frågor om mätarbytet, kontakta Hydrostandard Mätteknik Nordic på 0243-24 85 10 eller kc@hydrostandard.se.
Vid allmänna frågor, kontakta Emmaboda Energis kundtjänst på 010-353 17 50 eller info.energi@emmaboda.se.