Skötsel av slambrunn

Det är viktigt att sköta sin slambrunn och det är du som fastighetsägare som ansvarar för anläggningens skötsel.

Tänk på att det endast får spolas ner avföring och toalettpapper. Produkter eller kemikalier såsom tops, bindor, tamponger eller övrigt material får inte förekomma i avloppsanläggningen.

Det finns olika typer av slambrunnar. De flesta består av tre olika kammare men det förekommer även tvåkammarbrunnar, slutna tankar och minireningsverk. I en fungerande slambrunn ska slammet fastna i den första kammaren. En slambrunn som är rätt dimensionerad behöver normalt bara tömmas en gång per år. Anläggningen ska skötas och underhållas enligt leverantörens instruktioner och de villkor som anges i tillståndet. Som fastighetsägare ska du regelbundet titta till din brunn. Kontrollera så att inte slam från brunnen riskerar att komma ut och täppa till spridningsrören.

Minireningsverk

Har du ett minireningsverk ska instruktionen till anläggningen finnas i anslutning till reningsverket vid tömning. Skicka gärna den till vår kundservice så har vi tillgång till denna information i vårt kundsystem. För flera modeller av minireningverk krävs återfyllning av vatten i reningsverket. Detta ingår inte i tömningen och är fastighetsägarens ansvar. Minireningsverk, som exempelvis Alnarps modeller har ett rekommenderat tömningsintervall på 10 år, vilket ska framgå av ert beslut från tillsynsmyndigheten.