Vi behöver komma fram och hitta din brunn

Gul vimpel på en pinne

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att tömningsbilen kommer fram för att tömma din slambrunn.

Det är fastighetsägarens ansvar att röja, så att vägen till slamavskiljaren eller avloppstanken är framkomlig för slamsugningsbilen.

Tänk på att slambilen är tung och bred. Den ska lätt kunna ta sig fram.

Uppfartsvägen ska vara röjd och hålla för ett tungt fordon och det ska vara lätt att vända om det behövs.

Avstånd mellan brunn och fordon bör inte vara längre än 15 m. Detta är ett villkor vid nyanläggning.

Vintertid ska vägen fram till brunnen samt brunnslocket vara skottad och sandad.

Uppställningsplatsen för slambilen vid tömning ska i största mån inte blockera trafiken.

Vägen ska vara farbar: Köryta 3,5 meter med 1 meters fritt på var sida av körytan. Det ska vara fritt från träd och grenar 4,5 meter från marknivån.

Vi arbetar för att chaufförerna ska få en bättre arbetsmiljö. Slangen är väldigt tung och de tömmer flera brunnar per dag. Därför är det viktigt att ni underlättar tömningen.

Locket bör vara markerat med en pinne eller stolpe (minst 1 m hög) och märk den gärna med utskickad vimpel. Vimpeln kan gärna märkas med postadress!

Kontakta kundtjänst om du inte fått en gul vimpel.

Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt.

Området kring brunnen och fram till brunnen ska vara röjt och får inte blockeras av t.ex. staket, buskar, planteringar eller boskapsdjur. Gräset ska vara klippt för att det ska vara lätt att dra slangen. Det ska vara lätt och säkert för chauffören att ta sig fram!

Locket ska dessutom vara lätt att lyfta.

Om vi får problem med att hitta brunnen eller att framkomligheten inte är enligt ovanstående kan vi tyvärr inte utföra tömningen vilket genererar dig som kund en extra tömningsavgift. Tömningschauffören lämnar ett meddelande när tömning är utförd. På meddelandet lämnas eventuella kommentarer.