Vi behöver komma fram och hitta din brunn

Gul vimpel på en pinne

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att tömningsbilen kommer fram för att tömma din slambrunn.

Det är fastighetsägarens ansvar att röja, så att vägen till slamavskiljaren eller avloppstanken är framkomlig för slamsugningsbilen.

Tänk på att slambilen är tung och bred. Den ska lätt kunna ta sig fram. Vägen ska vara farbar och då behöver körytan vara 3,5 meter med 1 meters fritt på var sida. Det ska vara fritt från träd och grenar 4,5 meter från marknivån.

Uppfartsvägen ska vara röjd och hålla för ett tungt fordon och det ska vara lätt att vända om det behövs. Vi backar endast kortare sträckor av säkerhetsskäl.

Avstånd mellan brunn och fordon bör inte vara längre än 15 m. Detta är ett absolut villkor vid nyanläggning.

Vintertid ska vägen fram till brunnen samt brunnslocket vara snöröjd och sandad vid behov.

Uppställningsplatsen för slambilen vid tömning ska i största mån inte blockera trafiken.

Området kring brunnen och fram till brunnen ska vara röjt och får inte blockeras av t.ex. staket, buskar, planteringar eller djur. Gräset ska vara klippt för att det ska vara lätt att dra slangen. Det ska vara lätt och säkert för chauffören att ta sig fram!

Om vi får problem med att hitta brunnen eller att framkomligheten inte är enligt ovanstående kan vi tyvärr inte utföra tömningen vilket genererar dig som kund en extra tömningsavgift, bomkjörning. Tömningschauffören lämnar ett meddelande när tömning är utförd. På meddelandet lämnas eventuella kommentarer.

Tänk på att byta ut ditt tunga lock!