Vanliga frågor om avfall

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna om avfall och sophämtning.

Hur ändrar jag mitt sopabonnemang?

Kontakta vår kundtjänst om du vill byta abonnemang, kärlstorlek eller vill starta ett nytt abonnemang.

Hur gör jag om jag vill beställa extra hämtning av sopkärlet?

Kontakta vår kundtjänst

Vad gör jag om jag har problem med sophämtningen?

Kontakta vår kundtjänst

Måste man betala för ett sopkärl om man inte använder fastigheten och inte har behov av sopkärl och tömning?

Där det finns en fastighet ska det även finnas avfallshämtning. Fastighetsägaren är den som är betalningsskyldig för avfall. Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av miljöbalken.Grundavgiften är kopplad till varje enskild fastighet, vilket innebär att man betalar avgifter för två fastigheter om man äger två fastigheter i kommunen. Även om det uppstår endast en mindre mängd kärlavfall regelbundet på en fastighet så uppstår det i regel förr eller senare även avfall som hänger ihop med själva driften av fastigheten exempelvis kasserade,möbler, kylskåp, träavfall, trädgårdsavfall, färgrester etc som ska omhändertas av kommunen. Om fastigheten är helt obebodd finns det eventuellt en möjlighet till att söka uppehåll från tömning av avfall och slamtömning. Vissa skäl finns för att få uppehåll exempelvis att fastigheten saknar el, vatten och avlopp. Kontakta kommunens Bygg- och miljöenhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Hur sorterar jag mitt avfall?

Sök i sorteringsguiden Öppnas i nytt fönster. efter avfallsslaget.

Matavfall: läggs i brunt kärl (om du har matavfallsinsamling) eller i hemkompost. Mer information Matavfall

Vanligt hushållsavfall: läggs i grönt sopkärl (brännbart restavfall). Även om du sorterar ut ditt matavfall och sorterar noggrant finns det en hel del som inte kan återvinnas. Mer information Restavfall

Trädgårdsavfall: lämnas vid ristipparna. Mer information Trädgårdsavfall

Förpackningar, tidningar: sorteras vid en återvinningsstation eller på återvinningscentralen. Mer information hittar du på Möjligheternas Hus webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Farligt avfall (inkl elavfall), sorterat grovavfall, återanvändbart avfall: lämnas på återvinningscentralen. Mer information hittar du på Möjligheternas Hus webbplats Länk till annan webbplats.

När töms mitt kärl?

Man hittar när man får sina kärl tömda på Soptömningsschemat , 744 kB, öppnas i nytt fönster. eller på Mina sidor under Miljötjänster. Tänk på att tömning kan ske tidigt på morgonen så sätt gärna ut kärlet kvällen innan. Ta kontakt med kundtjänst om inte kärlet blivit tömt på tömningsdagen trots att kärlet varit ute.

Töms kärlen på röda dagar?

Från och med 1 april år 2020 töms avfallet oavsett röda dagar.


Tvättar ni mina kärl?

Nej det gör vi inte.

Varför har jag en svart "tagg" på mitt kärl?

På alla kärl i Emmaboda kommun finns det en "tagg" på framsidan av kärlet. Taggens kod ger oss information om vilken fastighet som kärlet tillhör. Taggen läses av automatiskt av sopbilen när kärlet töms. Det är taggen som gör att rätt antal kilo kan faktureras. Kärl får inte förflyttas till annan fastighet. Det är viktigt att man håller reda på sina kärl och inte byter med grannen. Då får du betala din grannes avfall.

Vad innebär viktbaserad taxa?

Viktbaserad avfallstaxa innebär att din sophämtningsavgift påverkas av hur mycket sopor du faktiskt slänger, istället för att avgiften endast styrs av storleken på ditt sopkärl. Det betyder att du kan påverka och sänka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Det kan du göra genom att börja sortera dina sopor – till exempel matrester, förpackningar och tidningar.

Måste jag sortera mitt matavfall?

Nej, inte idag, men från den 1 januari 2024 måste alla hushåll sortera ut sitt matavfall. Vi kommer ställa om vår hämtning under 2023 och erbjuder redan idag matavfallsinsamling i både tätorterna och på landsbygden. Det bästa för miljön är om vi alla sorterar vårt matavfall för att exempelvis kunna återanvända näringsämnen och producera biogas. Väljer du att inte sortera ut ditt matavfall får du idagsläget en högre avgift.

Varför är det en viktavgift på matavfallet? Får ni inte betalt för matavfallet när ni lämnar det till en biogasanläggning?

Nej, vi får betala behandlingsavgifter för både det brännbara avfallet och matavfallet.

Jag har inget matavfall. Måste jag ha ett brunt kärl?

De flesta har ändå lite matavfall exempelvis kaffesump, fruktskal, matrester. Även om du bara har lite matavfall så ska det sorteras ut om du valt att ha ett brunt kärl för matavfallsinsamling.

Var hämtar jag fler matavfallspåsar?

Du kan hämta bruna matavfallspåsar på dessa platser:

 • Emmaboda Energi, Industrigatan 5 (i och utanför entrén)
 • Möjligheternas Hus AB (i second hand och återvinningscentralen)
 • Affären i Lindås/Återvinningsstationen i Lindås
 • Affären i Vissefjärda/Återvinningsstationen i Vissefjärda
 • Affären i Långasjö/Återvinningsstationen i Långasjö
 • Macken i Eriksmåla / Återvinningsstationen i Eriksmåla
 • Återvinningsstationen i Boda, Broakulla, Algutsboda

På kommunens besökscenter finns även matavfallspåsar för de som har svårt för att hämta på övriga ställen.

Tryck här för en översiktskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Jag har problem med matavfallet på vintern eller på sommaren. Vad kan jag göra?

Vi har samlat tips om hur man ska undvika problem.

Vintertips , 67 kB.

Sommartips , 96 kB.

Varför ska man använda papperspåsar till matavfallet?

Fördelar med papperspåse

 • Matavfallet blir ”renare” eftersom fler sorterar rätt och man
  samlar in mer matavfall med papperspåsar enligt undersökningar.
 • Ca 75 % av kommunerna i Sverige som har matavfallsinsamling använder papperspåsen. Det är miljövänligare med papperspåsar.
 • Den är tillverkad av förnybar råvara och ökar därmed inte koldioxidutsläppen.
 • Den bidrar heller inte till att det blir mer mikroplaster i hav och natur. En papperspåse bryts ner i biogasanläggningen och inga synliga föroreningar sprids med biogödseln.
 • Papperspåsen ventilerar bättre och gör att påsens vikt sänks
  vilket ger färre tunga transporter. Eftersom vi har vikttaxa är det även bra
  för hushållen.
 • Vi har större valmöjlighet vid val av mottagningsanläggning. Vi
  kan skriva avtal med fler biogasanläggningar/mottagningsanläggningar eftersom de flesta anläggningar klarar att ta emot papperspåsar. En plastpåse kan orsaka tekniska problem vid förbehandlingen eller i biogasanläggningen.
 • Papperspåsen inbjuder inte lika mycket som en plastpåse till alternativ användning. De kommuner som använder plastpåsar har ett stort svinn av plastpåsar. De används till annat än insamling av matavfall. Detta påverkar taxan.

Verksamheterna i kommunen använder sig av bioplastpåsar då de
har betydligt blötare avfall. Bioplastpåsarna är inte lika miljövänliga som
papperspåsarna. De flesta anläggningarna klarar av en viss del bioplast, men
för den största delen (hushållen) är det papperspåse som gäller.

Nackdelar med papperspåse

Nackdelarna med papperspåsen är att det kan fukta igenom om
man inte låter det rinna av riktigt och de kan då gå sönder. Detta gör att det kan frysa fast under den kalla perioden och att det kan bli lukt under den varma delen av året.

Utveckling pågår

Det pågår utvecklingsstudier av att ta fram bättre påsar för insamling av matavfall som uppfyller alla önskemål om egenskaper längs hela insamlings- och behandlingskedjan. Påsarna ska ha en hög hållfasthet hos hushållen och vid insamling samtidigt som det ska på ett enkelt sätt sönderdelas i behandlingen på biogasanläggningen och inte efterlämna några spår (visuella och mikroskopiska) på åkermarken.

Vi ska anordna ett evenemang. Kan man låna sopkärl?

När är återvinningscentralen öppen?

Du hittar information om återvinningcentralens öppettider på Möjligheternas Hus AB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var kan man lägga större mängder jord, sten eller schaktmassor?

På ristipparna tar vi inte emot sten, schaktmassor eller större mängder jord. Återvinningscentralen tar inte heller emot större mängder schaktmassor.

Vi hänvisar till gräventreprenörer och entreprenörer som hyr ut containrar.