Vanliga frågor om fettavskiljare

Här har vi samlat vanliga frågor om fettavskiljare.

Varför behöver vissa verksamheter fettavskiljare?

Fett som släpps ut i avloppet skapar stora problem. När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i vattnet stelnar och fastnar på väggarna i avloppsledningarna. Det kan orsaka totala stopp. I olyckliga fall kan sådana avloppsstopp leda till översvämning av källare eller till att orenat avloppsvatten rinner ut i ett närliggande vattendrag.

Jag ska starta en livsmedelsverksamhet. Behöver jag en fettavskiljare?

Ja en fettavskiljare behöver installeras om verksamheten kommer att släppa ut större mängder fett i ledningsnätet.