Tömning fettavskiljare

Emmaboda Energi ansvarar för tömning av fettavskiljare i Emmaboda kommun. Tömningen utförs av den entreprenör som vi har avtal med.

Följande verksamheter bör normalt ha fettavskiljare:

  • Hotell, värdshus, restaurang och gatukök
  • Storkök
  • Charkuteriaffärer
  • Bagerier
  • Lokaler för livsmedelstillverkning och/eller tillverkning av livsmedel

Viktigt vid tömning av fettavskiljare
Fettavskiljare töms med vanlig slamtömningsbil. Det är därför viktigt att fettavskiljaren är lättåtkomlig och kan tömmas på ett bra och enkelt sätt. Ett fastlagt schema finns för befintliga fettavskiljare med tömning minst 1 gång per år.

Kontakta vår kundtjänst om du vill starta ett tömningsabonnemang för fettavskiljare.