Returpapper

Returpapper definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall. Detta avfall kan lämnas till återvinningstationerna, återvinningscentralen Möjligheternas hus AB eller en auktoriserad entreprenör.

Auktorisation av hämtningsentreprenörer

Från och med 1 januari 2022 krävs auktorisation av kommunen för att utföra fastighetsnära insamling av returpapper från verksamheter och hushåll med gemensam avfallshämtning i Emmaboda kommun.

För de leverantörer som vill teckna ett avtal och starta insamling från och med 1 januari 2022 är sista datum för intresseanmälan 20 december 2021. Det är fritt för entreprenörer att söka auktorisation, men ett svar om ev. godkänd ansökan kan dröja upp till 10 arbetsdagar.

Beställning av fastighetsnära hämtning

Fastighetsägare eller verksamheter som önskar få hämtning av returpapper kan från och med 1 januari 2022 anlita valfri leverantör som är auktoriserad av Emmaboda Energi.

För fastighetsägare och verksamheter som idag har fastighetsnära insamling av returpapper kan insamlingen fortsätta som idag, om entreprenören som utför insamlingen är auktoriserad av kommunen. Fråga entreprenören om de kommer att söka auktorisation.

De fastighetsägare som inte tecknar avtal om insamling av returpapper får hänvisa boende till återvinningsstationerna eller återvinningscentralen.

Auktoriserade entreprenörer (Listan fylls på löpande)

Avtal gällande hämtning av returpapper som inte är skrivet med någon av de ovanstående entreprenörerna anses ogiltiga samt olagliga efter 2022-01-01.