Bevattningsförbud i Emmaboda kommun från 2 maj 2024

Från och med den 2 maj och fram till och med den 30 september 2024 gäller bevattningsförbud för alla som har kommunalt vatten i Emmaboda kommun.

För att säkra dricksvattenförsörjningen under sommaren införs bevattningsförbud i Emmaboda kommun från och med den 2 maj till och med den 30 september 2024.

Emmaboda Energi som är huvudman för de kommunala vattentjänsterna i Emmaboda kommun inför nu bevattningsförbud för att säkra tillgången på dricksvatten under sommaren.

Vi har gått in i en period med låg nederbörd och ser en ökning av vattenförbrukningen som vi främst kopplar till en ökad bevattning av trädgårdar och odlingar.

Grundvattennivåerna i våra magasin är normala för årstiden men vi ser minskande flöden i Lyckebyån vars vatten svarar för en stor del av dricksvattenproduktionen i kommunen.

Eftersom växtligheten kräver mycket vatten nu är det väldigt lite grundvatten som nybildas, oavsett regnmängden.

Förbudet gäller till och med den 30 september men om förhållandena ändras kan detta justeras.

Vi ber allmänheten att vara återhållsam med vattenanvändningen och försöka minska förbrukningen på de sätt man kan.

Bevattningsförbudet gäller alla som är anslutna till kommunalt vatten i Emmaboda kommun.

Vad innebär bevattningsförbudet?

  • Du får inte använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt. Tips! Du får använda vattenkanna.
  • Samla gärna upp regnvatten för att vattna med.
  • Du får inte fylla eller byta ut ditt vatten i din pool (över 3 m³) med dricksvatten. Detta gäller även uppblåsbara pooler, spa-bad och badtunnor större än 3 m³. Du som har en nedgrävd pool får fylla den till en nivå så att stommen inte riskerar att kollapsa.
  • Du får inte tvätta bilen hemma med högtryckstvätt eller vattenslang.
    Tips! Tvätta bilen på en biltvättsanläggning. Var sparsam med antalet tvättar.

För tillfället har vi driftåtgärder i form av mindre spolningar i Emmabodas ledningsnät för att säkerställa god vattenkvalité.

Tack för att ni hjälper oss att värna om våra vattenresurser!

Frågor om bevattningsförbudet besvaras av:

Emmaboda Energi och Miljö AB (huvudman för vatten i Emmaboda kommun)

Sara Uhr, Ledningsnäts-chef, sara.uhr@emmaboda.se, 010-353 17 64

Kundtjänst 010-353 17 50