Kontaktpersoner

Nedan finner Du kontaktpersoner för varje affärsområde.
Du kan alltid kontakta kundtjänst på 010-353 17 50 eller info.energi@emmaboda.se

VD

Markus Wertwein Ros                                       010-353 17 51
markus.wertwein-ros@emmaboda.se

Affärsstöd

Staffan Ljungqvist                                      010-353 17 55 staffan.ljungqvist@emmaboda.se

Elnät

Markus Wertwein Ros 010-353 17 51

markus.wertwein-ros@emmaboda.se

Drift

Thed Franzén                                        010-353 17 59
thed.franzen@emmaboda.se

Stadsnät

Stefan Karlsson                                        010-353 17 77
stefan.karlsson@emmaboda.se

Ledningsnät VA

Sara Uhr                                        010-353 17 64
sara.uhr@emmaboda.se

Avfall

Anna Hovbäck Angeland                         010-353 17 81
anna.hovback-angeland@emmaboda.se