Dataskyddsförordningen, GDPR

Från och med den 25 maj 2018 gäller den Europeiska Dataskyddsförordningens regler (EU 2016/679) när vi behandlar personuppgifter i vår verksamhet.

Regler för hur personuppgifter ska hanteras hittar du också i svensk lagstiftning som exempelvis Dataskyddslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, Arkivlagen, Aktiebolagslagen med flera lagar.

I de flesta av bolagens verksamheter behandlar vi personuppgifter, som i många fall ingår i ett eller flera register.

Personuppgiftsansvar

Ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras är de politiska styrelserna i bolagen. Kontaktuppgifter till styrelserna är

Emmaboda Energi

Box 53, 361 21 Emmaboda

Telefon 010-353 17 50

E-post info.energi@emmaboda.se

Dataskyddsombud

Emmaboda Energi har gemensamt dataskyddsombud med Emmaboda Kommun.