Styrelse

Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi och Miljö AB har samma styrelse. Den utses politiskt i samband med kommunalvalet vart fjärde år.

Bo Sunesson (C), ordförande

Annika Karlsson (S), vice ordförande

Kent-Ove Johansson (SD)

Stig-Ove Andersson (S)

Joachim Petersson (C)