Styrelse

Emmaboda Elnät AB och Emmaboda Energi och Miljö AB har samma styrelse. Den utses politiskt i samband med kommunalvalet vart fjärde år.

Bo Sunesson (c), ordförande

Annika Karlsson (s), vice ordförande

Stefan Focic (m)

Stig-Ove Andersson (s)

Vakant