Flyttanmälan

Flyttanmälan gör du genom att ringa till vår kundtjänst på 010-353 17 50. Det är bra om du har förberett följande information när du ringer.

Inflyttning

 • Namn och personnummer
 • Förbrukningsställets adress
 • Fastighetsägare och föregående kund på förbrukningsstället
 • Telefonnummer och eventuellt e-postadress
 • Datum för övertagande – Anmälan ska vara oss tillhanda 5 dagar före övertagandet

Utflyttning

 • Namn och personnummer
 • Förbrukningsställets adress
 • Fastighetsägare
 • Vem flyttar in efter dig?
 • Telefonnummer och eventuellt e-postadress
 • Adress för slutfaktura
 • Datum för utflyttning (den dagen förbrukningen upphör)
  Vi behöver ha din uppsägning senast 5 dagar före utflyttningsdagen.