Lokala energibolaget

Emmaboda Energi är ett lokalt företag som ägs av invånarna i Emmaboda kommun. Vår övergripande uppgift är att skapa förutsättningar så att kommunens verksamheter och samhället i övrigt kan fungera och utvecklas. Vi skapar samhällsnytta på affärsmässiga grunder genom att producera och leverera självklarheter som vatten, el och värme. Vi tar hand om hushållens avfall och avlopp.

Emmaboda Energi är egentligen två bolag: Moderbolaget Emmaboda Elnät AB, som ägs av Emmaboda kommun, och dotterbolaget Emmaboda Energi och Miljö AB. Koncernen har 26 anställda och omsätter runt 90 miljoner kronor.

Bolagsuppgifter

Firma: Emmaboda Elnät AB
Säte: Emmaboda
Organisationsnummer: 556459-9271

Firma: Emmaboda Energi och Miljö AB
Säte: Emmaboda
Organisationsnummer: 556372-9093