Nu kommer elpriskompensationen!

För dig med månadsfakturering kommer kompensationen på din faktura i april. Har du istället kvartalsfatura kommer den uppdelad i två delar; april och juli.

Du som kund behöver inte anmäla eller göra något utan kompensationen hanteras automatiskt.

Elpriskompensationen för december 2021, januari 2022 och februari 2022 gällde hushåll i hela landet. Ersättningsmodellen för den perioden är utformad som en trappa där lägsta trappsteget ligger på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad och där kunden får en kompensation på 100 kronor per månad, eller sammanlagt 300 kr för tre månader. Det högsta trappsteget ligger på 2 000 kWh och uppåt per månad där kunden kommer att få 2 000 kr per månad, alltså totalt 6000 kronor.

Elpriskompensationen räknas per anläggning och inte per kund. Det innebär att om en kund har flera anläggningar som var för sig berättigar till kompensation så kommer kunden att få kompensation för dessa anläggningar, var för sig.

Kompensationen är bara riktad mot konsumenter, det vill säga fysiska personer som tagit ut el från elnätet i en uttagspunkt för konsumentändamål. Det innebär att inga näringsidkare eller enskilda firmor kommer att få någon kompensation. Inte heller dödsbon kommer att få någon kompensation eftersom ett dödsbo är en juridisk person. Om uttagspunkten anmälts som ett dödsbo under perioden december 2021 till februari 2022 kommer kompensationen bara att utgå för den period då uttagspunkten var registrerad som konsument.

Du som kund behöver inte göra något utan din ersättning regleras automatiskt via ditt elnätsbolag. I normalfallet kompenseras du genom att du får ett avdrag på din nästa faktura. Vårt mål är att reglera detta så snart som möjligt men alla kunder ska ha fått sin kompensation under 2022.

Det finns regler för hur vi som elnätsbolag ska hantera kompensationen och en sådan regel är att kunden bara kan bli kompenserad för det som redan fakturerats. Rent praktiskt innebär det att det faktureringsintervall (per månad eller per kvartal) du har styr när du får din kompensation.

Om du har månadsvis fakturering så kommer du att få din kompensation för december, januari och februari på april månads faktura.

Om du har kvartalsvis fakturering får du kompensationen för december på april-fakturan och sedan kommer kompensationen för januari och februari på juli-fakturan.

Andra regler hanterar vad vi kan kvitta bidraget mot. Vi kan inte använda kompensationen för att betala tidigare obetalda fakturor utan den avser bara elförbrukningen december 2021 till och med februari 2022.

Det finns inget absolut krav i reglerna på att kunder som flyttat ska spåras men om kunden har lämnat kontaktuppgifter vid utflyttningen så kommer Emmaboda Energi att kontakta avflyttade kunder som har rätt till kompensation.

Vill du läsa mer om elpriskompensationen kan du också besöka Regeringens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..