Energispartips

Läs våra tips för att spara energi. De är inte nya men är alltid lika aktuella.

Med de höga elenergipriser vi har, speciellt här i södra Sverige, är det intressant för alla att på olika sätt spara pengar genom att spara energi. Dessutom bidrar sparandet i sig till att priserna hålls nere eftersom priserna styrs av efterfrågan.

Vi har sedan länge haft energispartips här på vår hemsida. Läs dem gärna och fundera på vad som kan vara till nytta för ditt hushåll!