Viktigt att spara på elen nu!

Begränsningar i elproduktionen samtidigt som det blir kallt väder gör att risken för elavbrott på grund av frånkoppling ökar. Det är viktigt att alla begränsar sin elförbrukning för att undvika elavbrott.

Från den 9 till och med den 18 december är det stor risk för en hög belastning på elnätet och därför är det viktigt att alla hjälps åt att spara el.

Vi har extra små marginaler i balansen mellan produktion och förbrukning just nu eftersom olika faktorer minskar produktionen. Ett nödvändigt driftstopp är planerat i Oskarshamn 3 mellan 9-18 december. Dessutom har driftstoppet i Ringhals 4 förlängts till 23 februari 2023. Utöver detta är produktionen av vattenkraft reducerad för att säkra uppbyggnad av ett istäcke på flera stora älvar, vilket behövs för att inte isflak och issörja ska orsaka produktionsstopp. Dessutom gör vädret att vindkraften i norr får lägre produktion på grund av isbeläggning.

I hela Sverige väntas den närmaste veckan bli kall vilket ökar den del av elförbrukningen som går till uppvärmning.

Detta kommer att leda till ännu högre elpriser och också till ökad risk för frånkoppling av elen.

Om elförbrukningen är större än tillgången på el riskerar elnätet att bli överbelastat. I ett sådant läge kan elförsörjningen slås ut i hela Sverige. För att undvika detta kan Svenska kraftnät besluta om att vissa delar av elnätet tillfälligt ska stängas av. Genom att en del av elanvändarna kortvarigt kopplas bort räddar man funktionen i resten av nätet.

Även om man kan förutse risken för akut elbrist någon dag i förväg vet man inte säkert att en bristsituation uppstår förrän man står inför den. Det kan ju hända att hushåll och företag minskar sin förbrukning så mycket att man inte behöver stänga av. Men om en avstängning ändå blir nödvändig kan regionnätet släckas med bara 15 minuters varsel. I ett sådant läge blir hela Emmaboda Energis lokalnät strömlöst. Det förväntade är att ett sådant avbrott varar i några få timmar. Om avbrotten på regionnätsnivå behöver upprepas kan Svenska kraftnät välja olika geografiska områden för de olika avbrotten så att ett och samma område inte drabbas varje gång.

Det som kan förhindra att dessa frånkopplingar sker är att förbrukningen minskar och att den i möjligaste mån flyttas bort ifrån de kritiska tiderna som är morgon- och kvällstimmar. Bäst är att flytta förbrukningen till natten.

För att förhindra frånkoppling är det allra bästa att minska förbrukningen, till exempel genom att sänka inomhustemperaturen om man har elvärme. Men man kan också flytta förbrukningen till tider då belastningen är lägre.

Den som har timprisavtal kan få lägre elräkning genom att flytta sin förbrukning till de timmar då elpriset är lägst men även den som har fastprisavtal eller rörligt pris som baseras på månadens medelpris kan hjälpa till att jämna ut den totala förbrukningen genom att flytta sin elanvändning till lågpristider. Det minskar risken för frånkoppling av elen och de besvär som elavbrott medför.

Du kan läsa våra energispartips här. Om vi skulle drabbas av frånkoppling och strömavbrott är det bra att vara förberedd och du kan till exempel få råd på hemsidan för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, www.msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..