Öppettider i kundtjänst dagen före pingstafton

Fredag 26 maj håller kundtjänst öppet mellan klockan 8.00-12.00.

Vid driftstörningar och brådskande behov av tekniskt stöd kan du som vanligt ringa våra jourtekniker utanför kontorstid:

Driftstörningar Vatten & avlopp 010-353 17 60

Driftstörningar Elnät 010-353 17 70

Driftstörningar Fjärrvärme 010-353 17 80