Sänkta elnätsavgifter från 2023-07-01

Elnätsavgifterna för konsumenter och näringsidkare inom Emmaboda Elnät AB:s nätområde sänks med i genomsnitt 10,67% från och med den 1 juli 2023.

Sänkningen föranleds av minskade överföringskostnader från överliggande nät.

Sänkningen för en villa med elvärme och elförbrukning av 20 000 kWh/år är 725 kr/år

Sänkningen för en villa som värms på annat sätt och elförbrukning 5 000 kWh/år är 181 kr/år

Sänkningen för en lägenhet på 62,5 m2 är 72 kr/år. Lägenhetsförbrukningen utgår från en normallägenhet enligt Nils Holgerssonmodellen.

Detaljerade nätpriser finner ni här.