Soptömning 1 maj

Soptömning sker måndag till fredag oavsett röda dagar.

Följande områden har tömning Onsdagen den 1 maj 2024.

Tömning 1 maj