Dataskyddsombud

Om bu behöver information eller hjälp i frågor som rör hur vi behandlar personuppgifter- eller vill utöva dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen kan du kontakta bolagets Dataskyddsombud. 

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Tycker du att vår hantering av dina personuppgifter inte hanteras på ett riktigt sätt kan du kontakta oss eller göra en anmälan till Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten.

För mer informationse datainspektionens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet

Thina Rydell

E-post thina.rydell@nybro.se

Telefon 0481-452 30